Depoze lajan , Kòmande, Achte, Peye ak LAVIL !

Tout sa w’ bezwen pou w’ byen viv yon sèl kote.

APLIKE DEPI KOUNYE A POU KAT LAVIL PAY&GO

Ou Ka Telechaje Aplikasyon Mobil nou an pou yon pi bèl eksperyans.

Achte, kòmande ak peye “Online” vin pi fasil ak LAVIL .

Gade Video Sa
img
img

Lavil Pay&Go.

Ou Pa Genyen Kat ?

Ou bezwen achte, kòmande ak peye “Online” ? Men w’ pa gen Kat ! Pa gen pwoblèm. Lavil Pote solisyon an pou ou. Ak selman 750 Gourdes, kat ou nan menw !
APLIKE DEPI KOUNYE A POU KAT LAVIL PAY&GO.

Lavil Pay&Go ap fe Lajan Bouje tankou zeklè nan kominote ayisyèn nan. Kòmande Kat pa w’ lan pou w’ ka fè tout sa w’ bezwen lakay ou sou telefòn ou.

+500

Kat Delivre deja

+750

Klyan Satisfè

+1500

Download sou PlayStore

Yon ajan Lavil Resellers fè jiska $3.50 sou chak Tranzaksyon.

Si w’ ap viv nan Peyi tankou Chilie - USA - Brazil - Canada - France ak lot Zantiy yo ou ka vini yon revandè pou Lavil. W’ap genyen aksè ak tout sèvis epi pwodwi Lavil yo. Lè w’ son revandè, sou chak tranzaksyon, w’ap fè jiska $3.50 pwofi.

img

FAQ

Kesyon sa yo ap edew konprann kisa Lavil ye & Koman ou ka Itilize Lavil nan vie quotienne ou.

Kisa Lavil ye?

Lavil se yon konpayi teknoloji kap evolye nan sektè “e-commerce” ak “fintech”. Nou devlope solisyon ki pèmèt konpayi oswa patikilye fè biznis dijital an Ayiti.

Kisa m’ ka fè ak aplikasyon / platfòm Lavil lan?

Ak Aplikasyon / Platfòm Lavil lan ou ka kòmande, achte ak peye tout pwodwi ke w’ gen bezwen en Ayiti kou lotbo dlo, resevwa ak voye lajan bay fanmi w’ ak zanmi w’ nan mwens pase 60 segonn, peye fakti, sèvis ak bòdwo kew genyen. Wap fè tout sa san w’ pa bezwen deplase kote w’ ye an.

Koman m’ ka itilize Lavil si m’ pa gen kat bankè?

Lavil rezoud pwoblèm ou si w’ pa gen kat bankè. Lavil ap ba ou yon kat kap tou lye ak kont ou sou aplikasyon an epi kap pèmèt ou itilize tout sèvis Lavil yo san pwoblèm.

Kijan mwen ka fè pou m’ vann pwodwi mwen sou Lavil?

Pou w’ ka vann pwodwi pa w’ sou lavil, Li trè senp : wap pran contact ak depatman vant lan pou tout rès swivi yo.

Èske moun nan Dyaspora a ka itilize Lavil ?

Wi. Moun nan dyaspora a ka itilize lavil pou pase kòmand ak depoze lajan pou fanmi ak zanmi li yo ki Ayiti sou aplikasyon an oswa lakay nenpòt ki ajan otorize nan peyi kote yap viv la.

Èske Lavil fè Livrezon ?

Wi Lavil fè livrezon. Depi ou achte/kòmande sou aplikasyon Lavil la, nap vinn delivre kòmand ou devan pòt lakay ou oswa nenpot kote w’ ye nan Peyi an.